Про нас

Електронний освітній ресурс «Біологія. Легко» являє собою набір освітнього контенту призначеного для вивчення предмету «Біологія» у відповідності до навчальної програми МОН України. Контент розділено на 4 тематичні розділи:

В кожному з розділів ви можете знайти методичні рекомендації з виконання практичних та лабораторних робіт у форматі pdf, які виконані у вигляді бланку, який після роздрукування, готовий для заповнення учнями.

Також, роботи супроводжуються короткими відео інструкціями, тривалістю 3-5 хвилин, в яких показано як скласти необхідну для виконання лабораторної роботи установку та особливості проведення експерименту.

Вкладка «Онлайн» є електронною версією методичних рекомендацій з виконання лабораторних робіт, яка дозволяє вносити дані, отримані при виконання експерименту, безпосередньо в онлайн-форму, та, після її заповнення, надсилати електронною поштою викладачу на перевірку.

Електронний освітній ресурс «Біологія. Легко» також містить велику кількість симуляцій різних експериментів, що дозволяє значно розширити межі експерименту та моделювати досліди у віртуальній лабораторії.

Методичні вказівки || Настанови користувача